fbpx

Privacyverklaring

We respecteren ieders privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht
Verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wil geven. Voor een aantal van de diensten van BlogBosses is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt er aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken. Er wordt dus aangegeven welke gegevens moeten worden verstrekt en welke gegevens optioneel zijn. Let er wel op dat het niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen worden.

Welke persoonsgegevens we verwerken
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Bankrekeningnummer
-Btw-nummer
-Kvk-nummer
-Surfgedrag op onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking, de rechtsgrond
Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor:
-Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.

Hieronder valt onder:
-Contact met je hebben
-Bestellingen afhandelen
-Factureren
-De vordering uit handen geven (incassobureau en deurwaarderskantoor)
-Het voldoen aan wettelijke verplichtingen:
-Bewaartermijnen (bijvoorbeeld op grond van belastingwetten)
-Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand (hiervoor wordt apart toestemming gevraagd):
-De nieuwsbrief sturen
-Je informeren over nieuwe producten en aanbiedingen
-Analyseren van surfgedrag om de website te verbeteren

Bewaartermijn
Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot 26 maanden nadat de dienstenverlening is gestopt, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Dit geldt onder andere voor de (financiële) administratie (7 jaar) en sollicitaties (4 weken).

Persoonsgegevens doorgeven aan derden
Bij het opstellen en het verstrekken van de nieuwsbrief maken we gebruik van de diensten van:
LaPosta.

Voor het beheren van alle documenten maken we gebruik van de diensten van: 1) Google Docs, 2) Google Forms, 3) Google Spreadsheet en 4) Google Drive.

Voor het draaien van social mediacampagnes maken we gebruik van de diensten van: 1) Facebook, 2) Instagram, 3) Twitter, 4) Pinterest, 5) TikTok en 6) Youtube.

Dit zijn bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika. Op grond van de Privacy Shield is het toegestaan om zonder toestemming van de betrokkene persoonsgegevens door te geven aan entiteiten in de Verenigde Staten.

Als er bestellingen zijn gedaan, dan worden de NAW-gegevens doorgegeven aan een door BlogBosses te bepalen postbezorger.

Persoonsgegevens worden verder doorgegeven als het contactformulier op de website wordt ingevuld en als facturen niet worden betaald. De persoonsgegevens worden doorgegeven aan: 1) De hostingprovider met servers in Nederland en Duitsland en 2) Een incassobureau of deurwaarderskantoor.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. We proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de gegevens uitsluitend voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

De volgende gegevens kunnen worden bijgehouden:
1) Het IP-adres van jouw computer;
2) Het tijdstip van opvraging;
3) Gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

We hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Verder delen we verkregen gegevens niet met Google anders dan voor eigen doeleinden.

Social media
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. De privacyverklaringen wijzigen regelmatig. Je vindt de privacyverklaringen hier:
Facebook
Instagram
Twitter
Pinterest
TikTok

Nieuwsbrief
We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hyperlinks
Voor jouw gemak hebben we op deze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Let erop dat als je deze website bezoekt, de privacyverklaring van deze derde partijen en niet die van BlogBosses van toepassing is.

Rechten van de betrokkene
Als we persoonsgegevens van je verwerken, dan heb je verschillende rechten die je kunt inroepen. Het kan zijn dat we je om legitimatiebewijs vragen als je gebruik wil maken van een van de rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie je de rechten wil inroepen. Om gebruik te maken van jouw rechten kun je contact opnemen via onderstaande gegevens:

BlogBosses
Schonauwen 130
3401HJ IJsselstein
hello @ blogbosses .nl

Jouw rechten:
-Recht op informatie
-Recht op inzage van de persoonsgegevens
-Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
-Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
-Recht om de verwerking te beperken
-Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
-Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)
-Recht om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor overdracht

Klachten
Klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring
We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging
We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Laatst geüpdatet op 19 juli 2020